Naujienos

Šv. Velykų Mišios 2019.04.16

Šiandien, balandžio 16 d. pas mus lankėsi Klebonas Olijandas Jurevičius, kuris laikė Šv. Velykų Mišias mūsų koplytėlėje. Giedojome giesmes ir meldėme stiprybės, sveikatos, ramybės savo artimiesiems, draugams ir kaimynams, bei visam įstaigos personalui. Negalinčius ateiti, Klebonas aplankė jų kambariuose.

X