Dienos centro veikla

Kolektyvo „Dzin“ pasirodymas

Gruodžio mėnuo tuom ir gražus, kad renginį keičia šventė, o šventę - renginys. Dienos centre svečiavosi kolektyvas „DZIN“,  kurie parodė gyvenimiškų vaizdelių kratinį. Kaip smagu, kada į būrį sueina draugai.

Padėkos vakaras

Dienos centre 2019 m. gruodžio 18 d. buvo PADĖKOS VAKARAS.
Norėjome padėkoti už tuos namus, už sukurtą jaukumą ir šilumą, už pačią idėją. Tačiau didžiausia padėka visiems žmonėms, atėjusiems šią popietę pabūti drauge, palikusiems atsakingus ir galbūt nebaigtus darbus, bet lingavusiems vienu ritmu kartu. Ačiū Alvydui ir Rimantui už šiltą koncertą. Dienos centro gyvenimas tik prasideda.

Ja žemaičiu ėsi gėmės 2019.11.29

Kap nemylieti tos žemaitiškas šnektos, Jok ana dedle poike skomba. Kap nedainiout būry, kap nesidžiaugtė Jegu vėsa šėrdės iš laimės sporda.

Neįgaliųjų dienos užimtumo centrą aplankė direktorius V. Paškevičius

Neįgaliųjų dienos užimtumo centrą aplankė direktorius V. Paškevičius. Lankytojai išsakė savo nuomonę apie veiklas, aptarė pavežėjimo galimybę, nes artėjant žiemos sezonui bus sudėtingai atvykti į centrą.

Meldžiuos už tuos, kuriems galbūt gyvenime yra blogiau

Meldžiuos už tuos, kuriems galbūt gyvenime yra blogiau, Kurių kely sunkumų kryžiai tikrina kantrybę, Kuriems dienos šviesa tamsi, širdis rūsti, Ar kartais norisi tik paprasto gerumo. Sujunkim maldoje mintis, sukibkime rankas, Stiprybės pasisemt mes galim būdami drauge. Tikėkim, kad yra nauja pradžia, Mylėdami visus, kurie mus apkabina. Meldžiuos už tuos, kurie šiandien kartu, Kurie ramybės angelais suskrido, Kurie uždarė negandos sunkius vartus Ir stiprūs žengti į rytojų vėl pakilo. Norinčius pagiedoti, kviečiame ketvirtadieniais nuo 14.00 val. į Dienos centrą.

Rankomis prisilietėme prie gamtos gėrybių

Lietingomis dienomis

Lietingomis dienomis nepasiduodame blogai nuotaikai, bet su didele jėga ir užsidegimu stipriname raumenis.

Dienos centras pradeda antrą veiklos savaitę

Dienos centras pradeda antrą veiklos savaitę ir jau skamba dainos, kuriasi bendruomenė. Laukiame visų, norinčių prasmingai leisti laiką.

Dienos centras

Spalio 14 d. Dienos centro duris pravėrė pirmieji sveikintojai, gražus būrys lankytojų. Susipažinome prie arbatos puodelio, pakalbėjome apie viziją - koks turėtų būti Dienos centras? Lankytojai išmėgino sporto įrenginius, džiaugėsi galimybe sportuoti. Aptarėme galimas veiklas, kurios atitiktų lankančiųjų poreikius. Pirmieji lankytojai džiaugėsi naujai įrengtu Dienos centru, erdviomis jo salėmis. Prisijunkite prie mūsų.

Laukiame Jūsų

Kiekvieno kelias skirtingas, tačiau kokiu keliu bekeliautume vis ieškome kito žmogaus, kito dar neatrasto pasaulio, kitos artimos sielos. Žmonėms, turintiems fizinę negalią, keliauti tuo keliu sunkiau, tačiau kiekvieno širdis nori artumo, bendrystės, draugystės. Spalio 14 d. pradeda darbą Akmenės rajono socialinių paslaugų namų dienos centras, adresu Nepriklausomybės al. 15A, Naujoji Akmenė. Palikime lietingas, niūrias rudenėjančias dienas ir susitikime naujai įrengtame Dienos centre, kad galėtume bendrauti, dalintis savo patirtimi, kurti, tobulėti, sportuoti ir džiaugtis vieni kitų pasiekimais.

Lankymo valandos darbo dienomis nuo 13.00 val. iki 17.00 val., penktadieniais nuo 13.00 val. iki 15.45 val.

Laukiame Jūsų.

AKMENĖS RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ NAMŲ DIENOS CENTRAS NETRUKUS PRADĖS SAVO VEIKLĄ 2019.08.06

Naujojoje  Akmenėje trūksta pritaikytos infrastruktūros socialinių paslaugų teikimui, nebuvo Dienos centro skirto suaugusiems bei senyvo amžiaus neįgaliems asmenims su negalia (išskyrus turinčius proto ir (ar) psichikos negalią), todėl  Akmenės rajono savivaldybė patikėjo Akmenės rajono socialinių paslaugų namams įgyvendinti statybinį projektą „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Akmenės rajono savivaldybėje“. Už projekto įgyvendinimą atsakingos Akmenės rajono socialinių paslaugų namų vadybos konsultantė Berta Andriuškienė bei ūkio dalies vadovė Lina Bauer.

2017 m. balandžio 25 d. Akmenės rajono socialinių paslaugų namai pasirašė finansavimo sutartį Nr.08.1.1-CPVA-R-407-61-0003 su VšĮ Centrine projektų valdymo agentūra. Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.  Sėkmingai atlikti bei užbaigti pastato kapitalinio remonto darbai su rangovu iš Šiaulių UAB „Eirta“.

Dienos centre įkurtos 33 vietos socialinių paslaugų gavėjams. Jas teiks bei neįgalių asmenų užimtumą organizuos socialinis darbuotojas, veikloje taip pat numatomas nevyriausybinių organizacijų bei savanorių dalyvavimas. Dienos centre numatoma organizuoti ir teikti socialinės priežiūros bei sociokultūrines paslaugas neįgaliems asmenims, siekiant palaikyti ir atstatyti neįgalių asmenų savarankiškumą atliekant įvairias visuomeniniame ar asmeniniame gyvenime reikalingas funkcijas, padidinti integraciją į visuomenę, skatinti savirealizaciją ir sumažinti jų socialinę atskirtį.

Dienos centre bus organizuojamos meninės, socialinės pažintinės veiklos, palaikomas neįgaliųjų asmenų fizinis ir emocinis balansas, aktyvinami darbiniai, meniniai ir socialinės aplinkos pažinimo gebėjimai.

Dienos centro veiklos pradžia numatoma rugsėjo mėn.

X