Integrali pagalba

Integrali pagalba teikiama asmenims, kuriems yra nustatyti specialieji nuolatinės slaugos poreikiai. 2017.09.21

Integralios pagalbos į namus teikimas apima socialinės globos ir slaugos paslaugas asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės negali savimi pasirūpinti patys, užtikrinant asmens galimybę kuo ilgiau gyventi savo namuose.

Socialinės globos ir slaugos paslaugos gali būti teikiamos iki 4 val. per dieną, iki 5 d. per savaitę.

Integralios pagalbos paslaugas teikia kompetentingi ir profesionalūs specialistai, kurie kelia savo profesinę kvalifikaciją – slaugytojas, socialinis darbuotojas, kineziterapeutas, slaugytojo ir socialinio darbuotojo padėjėjai. Suformuotos vienos mobilios komandos darbuotojai aprūpinti reikalinga įranga bei priemonėmis.

Kur kreiptis ir kokius reikia pateikti dokumentus, norint gauti integralios pagalbos paslaugas?

Dėl integralios pagalbos paslaugų teikimo kreiptis į asmens gyvenamosios vietos seniūnijos socialinio darbo organizatorius:
Akmenės seniūnijos socialinio darbo organizatorė Vyginta Stonienė,tel. (8 425) 5 92 09.
Kruopių seniūnijos socialinio darbo organizatorė Asta Skiriuvienė, tel. (8 425) 4 37 36.
Papilės seniūnijos socialinio darbo organizatorė Jolanta Irnienė,tel. (8 425) 3 26 91.
Ventos seniūnijos socialinio darbo organizatorė Liudvina Byčienė, tel. (8 425) 59 786.
Naujosios Akmenės miesto seniūnijos socialinio darbo organizatorė Sandra Stalerūnienė, tel. (8 425) 40 622.
Naujosios Akmenės kaimiškosios seniūnijos socialinio darbo organizatorė Airida Čerpienė, tel. (8 425) 59 627.

Atvykus užpildyti prašymą – paraišką socialinėms paslaugoms gauti bei pateikti šiuos dokumentus:

 1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 2. Neįgaliojo pažymėjimo kopiją;
 3. Pažymos kopiją apie nustatytą specialųjį nuolatinės slaugos poreikį (forma SPS-1), išduotą Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos;
 4. Pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą;
 5. Asmens sveikatos priežiūros įstaigos medicininės komisijos užpildytą medicinos dokumentų išrašą (F027/a).

Slaugos paslaugos asmens namuose projekto vykdymo laikotarpiu finansuojamos Europos socialinio fondo lėšomis ir teikiamos nemokamai.

Slaugos paslaugos:

 • konsultavimas sveikatos priežiūros paslaugų teikimo klausimais;
 • medikamentų vartojimas (asmens aprūpinimas medikamentais ir kitomis priemonėmis);
 • organizmo sistemų veiklos matavimas;
 • asmens higienos paslaugos;
 • pragulų profilaktika;
 • kitos slaugos procedūros;
 • masažo paslauga;
 • kineziterapijos paslauga. 

Teikiant integralią pagalbą, už dienos socialinės globos paslaugas mokėjimo dydis asmeniui nustatomas individualiai, atsižvelgiant į asmens finansines galimybes mokėti.

Dienos socialinės globos paslaugos:

 • informavimas ir konsultavimas;
 • tarpininkavimas ir atstovavimas;
 • pagalba sprendžiant asmens problemas;
 • maitinimo organizavimas;
 • pagalba buityje ir namų ruošoje;
 • asmens higienos paslaugų organizavimas;
 • sveikatos priežiūros organizavimas;
 • ūkio darbai;
 • kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas;
 • kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį.                     

Projekto tikslas – suteikti integralią pagalbą (slaugą ir socialinę globą) suaugusiems ir senyvo amžiaus asmenims su sunkia negalia bei konsultacinę pagalbą jų šeimos nariams.

Projekto metu integrali pagalba bus suteikta 25 suaugusiems ir senyvo amžiaus asmenims su sunkia negalia, jų šeimos nariai bus konsultuojami slaugos ir globos klausimais.

Projekto vertė – 195 000 Eur.

PROJEKTAS FINANSUOJAMAS EUROPOS SOCIALINIO FONDO LĖŠOMIS.

Projekto vykdytojas:

Akmenės rajono socialinių paslaugų namai

Respublikos g. 28, Naujoji Akmenė, LT-85154
Tel. (8 425) 56125, faks. (8 425) 56125
El.p. info@akmenespn.lt
www.akmenespn.lt

Kontaktai:

Projekto vadovas – Akmenės rajono socialinių paslaugų namų direktorius Valdemaras Paškevičius

Tel. 8 425 56125
El.p. valdemaras.paskevicius@akmenespn.lt

Projekto koordinatorė – Akmenės rajono socialinių paslaugų namų direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams Aurelija Laurinaitienė

Tel. 8 425 56125
Mob. +37060775466
El.p. aurelija.laurinaitiene@akmenespn.lt

X