Naujienos

Šiandien meldžiuosi už išėjusius...

Šiandien meldžiuosi už išėjusius...
Už tuos, kurių jau namuose nebus.

Akmenės rajono socialinių paslaugų namų gyventojai š.m. spalio 29 d. aplankė savo artimųjų kapelius, esančius mūsų rajone, uždegė žvakeles, sukalbėjo šventas maldas už mirusiuosius. Aplankėme ir mūsų bendruomenės kapus Stipirkiuose.
Spalio 31 d. namų koplyčioje buvo laikomos Šv. Mišios už mirusiuosius. Šv. Mišias laikė parapijos klebonas dek. Olijandas Jurevičius, giesmes giedojo šių namų gyventojų moterų kolektyvas.
Gyventojai galėjo maldomis užpildyti savo artimųjų tuštumą.

O Dieve, būk Jiems gailestingas,
Atverk ramybės, paslapties vartus...
Te lapkričio žvaigždelės krintančios -
Ne liūdesį, o džiaugsmą neša į namus...

X