Apie mus

Apie mus

1992 metais gegužės 18 dieną Akmenės rajone buvo įsteigtas pensionas, kuriame gyvena senyvo amžiaus bei negalią turintys asmenys. 2004 metais balandžio 1 d. Naujosios Akmenės pensiono pavadinimas pakeistas į dabartinį pavadinimą – Akmenės rajono socialinių paslaugų namus, kuriuose šiuo metu teikiamos trumpalaikės, ilgalaikės senyvo amžiaus asmenims bei suaugusiems asmenims su negalia socialinės globos paslaugos, pagalbos į namus paslaugos, dienos socialinė globa į namus suaugusiems asmenims su sunkia negalia bei senyvo amžiaus asmenims su sunkia negalia, asmeninio asistento, techninės pagalbos priemonių išdavimo ir transporto organizavimo paslaugos.

Akmenės rajono socialinių paslaugų namuose šiuo metu gyvena 111 asmenys. Dirba 93 darbuotojai, kurie rūpinasi, kad čia gyvenantiems asmenims būtų teikiamos kokybiškos paslaugos, gyvenimas būtų kuo jaukesnis ir mielesnis širdžiai. Dauguma gyventojų įsikūrę atskiruose kambariuose, kai kurie patys gaminasi maistą, savarankiškai tvarkosi. 

Akmenės rajono socialinių paslaugų namai savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu, Biudžetinių įstaigų ir kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos norminiais teisės aktais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės administracijos direktoriaus, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymais, įstaigos nuostatais.

X