Trumpalaikė globa

Trumpalaikė socialinė globa – visuma paslaugų, kuriomis asmeniui, dėl objektyvių priežasčių negalinčiam gyventi savo namuose, teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba.

Socialinių paslaugų namai teikia šios sudėties trumpalaikės socialinės globos paslaugas:

 • informavimas;
 • konsultavimas;
 • tarpininkavimas ir atstovavimas;
 • bendravimas;
 • apgyvendinimas;
 • laisvalaikio ir užimtumo organizavimas;
 • kasdieninio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas;
 • darbinių įgūdžių ugdymas;
 • maitinimas;
 • asmens sveikatos priežiūros paslaugos;
 • asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas;
 • transporto skyrimas;
 • kitos socialinės paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį.

Klientui apsigyvenus Socialinių paslaugų namuose, pasirašoma trišalė sutartis iki 6 mėn. laikotarpiui tarp socialinių paslaugų gavėjo, Socialinių paslaugų namų ir Akmenės rajono savivaldybės administracijos.

X