Priėmimo tvarka

Priėmimo tvarka

Kaip Jūs galite pas mus apsigyventi ir gauti socialines paslaugas?

Asmuo, pageidaujantis gauti socialines paslaugas Socialinių paslaugų namuose, raštu kreipiasi į savo gyvenamosios vietos seniūniją, kurioje pateikia prašymą socialinėms paslaugoms gauti.

Dėl asmens socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir socialinių paslaugų skyrimo Akmenės rajono savivaldybėje (PDF) 

Teikiamų paslaugų apmokėjimas

Už Socialinių paslaugų namų kompleksiškai teikiamas trumpalaikės socialinės globos ir ilgalaikės socialinės globos paslaugas (maitinimas, būsto suteikimas, slauga ir globa, buitinės ir socialinio darbo paslaugos) paslaugų gavėjai moka 80 procentų asmens pajamų.  Tais atvejais, kai paslaugų gavėjas gauna slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją, 100 procentų šios kompensacijos skiriama mokėjimui už trumpalaikę ar ilgalaikę socialinę globą padengti. Jeigu asmens turto vertė yra didesnė už jo gyvenamosios vietos savivaldybėje nustatytą turto vertės normatyvą, mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą suaugusiam asmeniui dydis (toliau – turto mokestis) per mėnesį padidėja vienu procentu, skaičiuojant nuo turto vertės, viršijančios normatyvą.

Mokėjimo tvarka už socialines paslaugas (PDF)

Socialinių paslaugų namų teikiamos ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos paslaugų kainos:

Asmuo su sunkia negalia – 1400,00 Eur
Senyvo amžiaus asmuo ir suaugęs asmuo su negalia – 1200,00 Eur

Akmenės rajono socialinių paslaugų namų teikiamos socialinės globos kainos (PDF)

X