Ilgalaikė globa

Ilgalaikė socialinė globa – visuma paslaugų, kuriomis asmeniui, dėl objektyvių priežasčių negalinčiam gyventi savo namuose, teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba.

Socialinių paslaugų namai teikia šios sudėties ilgalaikės socialinės globos paslaugas:

  • tarpininkavimas ir atstovavimas;
  • laisvalaikio ir užimtumo organizavimas;
  • kasdieninio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas;
  • darbinių įgūdžių ugdymas;
  • asmens sveikatos priežiūros paslaugos;
  • asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas;
  • transporto skyrimas;
  • kitos socialinės paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį.

Klientui apsigyvenus Socialinių paslaugų namuose, pasirašoma trišalė sutartis tarp socialinių paslaugų gavėjo, Socialinių paslaugų namų ir Akmenės rajono savivaldybės administracijos. Socialinių paslaugų gavėjai, apsigyvendami Socialinių paslaugų namuose, negali turėti įsiskolinimų paslaugas teikiančioms įmonėms už komunalinius patarnavimus ir pan.

X