Laikino atokvėpio paslauga

Laikino atokvėpio paslauga – trumpalaikės specialiosios socialinės paslaugos (socialinės priežiūros ir (arba) socialinės globos), teikiamos vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir (ar) senyvo amžiaus asmenims, kuriuos namuose augina, prižiūri ir (ar) globoja (rūpina) kartu gyvenantys šeimos nariai, artimieji, laikinai dėl tam tikrų priežasčių negalintys jais pasirūpinti.

Laikino atokvėpio paslaugos tikslas – sudaryti sąlygas artimiesiems, prižiūrintiems namuose ar globojantiems asmenis, kuriems reikalinga nuolatinė priežiūra, derinti asmeninį ir visuomeninį gyvenimą, suteikiant jiems galimybę palaikyti ryšius su visuomene, kompensuoti šeimos interesus ir poreikius, padėti jiems atgauti energiją, jėgas, suteikti galimybę dalyvauti darbo rinkoje.

Laikino atokvėpio paslaugos gavėjas:

  •  vaikas iki 18 metų, kuriam Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas neįgalumo lygis ir specialusis nuolatinės slaugos poreikis arba specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis;
  • suaugęs asmuo, kuriam Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas ne didesnis nei 55 proc. darbingumo lygis ir specialusis nuolatinės slaugos poreikis arba specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis;
  •  senatvės pensijos amžių sukakęs asmuo, kuriam Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas  didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis ir specialusis nuolatinės slaugos poreikis arba specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis.

Laikino atokvėpio paslaugas gali gauti artimieji, kurie deklaruoja gyvenamąją vietą Akmenės rajono savivaldybėje. Prašymas dėl laikino atokvėpio paslaugos pateikiamas paslaugos gavėjo gyvenamosios vietos seniūnijai.

X