Projektai

„Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“ (Nr.08.4.1-ESFA-V-421-01-0001) 2019.05.21

2019 m. Akmenės rajono socialinių paslaugų namai dalyvauja projekte: „SOCIALINIŲ PASLAUGŲ KOKYBĖS GERINIMAS, TAIKANT EQUASS KOKYBĖS SISTEMĄ“

Įstaiga buvo pateikusi paraišką dėl dalyvavimo  Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamame projekte „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“ (Nr. 08.4.1-ESFA-V-421-01-0001), kurį įgyvendina VšĮ Valakupių reabilitacijos centras. Paraiška buvo pripažinta finansuotina. Akmenės rajono socialinių paslaugų namai prisijungė prie pilotinės EQUASS diegimo  komandos ir pradėjo naują, pilną naujovių EQUASS 2019m. diegimo kelią, gerinant  socialinių paslaugų kokybę socialinių paslaugų namuose.

Projekto koordinatorė: direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams Marina Čiapienė

Projekto veiklos:

  • Įstaigų koordinatorių mokymai. Mokymai vyko 2019 m. vasario 18-20 d. Teisingumo ministerijos konferencijų salėje, Vilniuje.
  • Įstaigų vadovų mokymai. Mokymai vyko 2019 m. vasario 7 d. ir 28 d. VšĮ Valakampių reabilitacijos centre.
  • Projekto pristatymas įstaigos darbuotojams: EQUASS konsultantės  Giedrės Martinaitienės pristatymas 2019 m. vasario 26 d. Akmenės rajono socialinių paslaugų namuose.
  • Įstaigų darbuotojų mokymai.
  • Įstaigos vidaus auditas
  • Įstaigos išorės auditas

Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Akmenės rajono savivaldybėje

„Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Akmenės rajono savivaldybėje“ Nr. 0.8.1.1-CPVA-R-407-61-0003

Projektu siekiama prisidėti prie socialinių paslaugų prieinamumo pagerinimo Akmenės rajono savivaldybėje, plėtojant socialinių paslaugų infrastruktūrą ir įkuriant Dienos centrą (Nepriklausomybės al. 15A, Naujoji Akmenė).

Projekto „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Akmenės rajono savivaldybėje“ įgyvendinimo metu Naujoje Akmenėje atlikus kapitalinį pastato remontą, bus įkurtas Dienos centras (33 vietos socialinių paslaugų gavėjams, adresu: Nepriklausomybės al. 15A, Naujoji Akmenė), padidintas socialinių paslaugų prieinamumas suaugusiems neįgaliems asmenims (išskyrus turinčius proto ir (ar) psichikos negalią).  Dienos centre bus teikiamos socialinės priežiūros paslaugos, siekiant padidinti tiek neįgaliųjų, tiek juos prižiūrinčių asmenų integraciją į visuomenę.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.

Integruotų socialinės globos ir slaugos paslaugų modelis Akmenės rajono savivaldybėje

Integruotų socialinės globos ir slaugos paslaugų modelis „Akmenės rajono savivaldybėje“ Nr. 08.4.1-ESFA-V-418-014-0004

X