Projektai

Sociokultūrinių paslaugų plėtra Naujosios Akmenės mieste

„Sociokultūrinių paslaugų plėtra Naujosios Akmenės mieste“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0111

Projektu siekiama Mažinti socialinę atskirtį ir skatinti užimtumą Naujojoje Akmenėje. Projektas bus įgyvendinamas Naujosios Akmenės mieste (Neįgaliųjų dienos užimtumo centre: Nepriklausomybės al. 15A, Naujoji Akmenė ir Akmenės rajono socialinių paslaugų namuose: Respublikos g. 28, Naujoji Akmenė).

Projekto tikslinė grupė 200 Naujosios Akmenės miesto dalyvių, kurią sudarys senyvo amžiaus, fizinę negalią turintys asmenys, jų šeimos nariai. Projektu siekiama teikti geros kokybės sociakultūrines paslaugas fizinę negalią turintiems ir senyvo amžiaus asmenims, aktyvinant Naujosios Akmenės miesto bendruomenę ir skatinant savanorystę, į tai įtraukiant  skirtingo amžiaus  žmones. Savanoriai padės tenkinti neįgalių žmonių poreikius, mainais gaudami žinių, emocinių išgyvenimų.

Akmenės rajono socialinių paslaugų namų dienos centre bus sudarytos tinkamos sąlygos, atsižvelgiant į neįgaliųjų specialiuosius poreikius, jų užimtumui, kūrybiniams gebėjimams ugdyti, jų fiziniam aktyvumui, sveikatinimui, savarankiškumui stiprinti, socialinei atskirčiai mažinti. Veiklų įvairovė padės ugdyti ir stiprinti neįgaliųjų gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene. Stiprinant rekreacinę veiklą, atsiras galimybė žmonėms su fizine negalia ir turintiems specialiuosius poreikius, rinktis pasyvų ar aktyvų laisvalaikio būdą, bus sudaromas individualus planas kiekvienam žmogui. Bendra veikla ir renginiai padės atsiskleisti žmonių kūrybinėms galioms, skatins draugiškumą, komandinį darbą ir atsakomybę. Išvykose rodomos meninės programos sukvies į sales ir kitose vietovėse gyvenančius neįgalius asmenis, asocialias šeimas, pensininkus, žmones, kurie neturi galimybės stebėti komercinius renginius, kuriuose  patirs  gerų emocijų, mažins atskirties ir patirs bendrystės jausmą.

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo agentūros.

X