Korupcijos prevencija

AKMENĖS ROJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ NAMŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS, KORUPCIJAI ATSPARIOS APLINKOS KŪRIMO, VEIKSMŲ PLANO 2022-2024 METAMS ĮGYVENDINIMAS 2023 METAIS

Įsakymas dėl korupcijos prevencijos komisijos sudarymo

AKMENĖS RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ NAMŲ PAREIGYBIŲ, KURIAS EINANTYS ASMENYS PRIVALO DEKLARUOTI PRIVAČIUS INTERESUS, SĄRAŠAS

Akmenės rajono socialinių paslaugų namų darnuotojų nuostatos ir požiūris į korupciją bei korupcijos toleranciją 2022 m.

Akmenės rajono socialinių paslaugų namų korupcijos prevencijos, korupcijai atsparios aplinkos kūrimo, veiksmų planas 2022-2024 m.

Akmenės rajono socialinių paslaugų namų darbuotojų nuostatos ir požiūris į korupciją bei korupcijos tolerancija 2021 m.

Akmenės rajono socialinių paslaugų namų pareigybių sąrašo patvirtinimas

Akmenės rajono socialinių paslaugų namų  korupcijos prevencijos 2022-2024 programos įgyvendinimo 2022 m. ataskaita

Akmenės rajono socialinių paslaugų namų korupcijos prevencijos programos priemonių plano įgyvendinimo 2021 m. ataskaita.

Akmenės rajono socialinių paslaugų namų korupcijos prevencijos programos priemonių plano įgyvendinimo 2020 m. ataskaita.

Akmenės rajono socialinių paslaugų namų korupcijos prevencijos programos priemonių plano įgyvendinimo 2019 m. ataskaita.

Akmenės raj. socialinių paslaugų namų korupcijos prevencijos programos priemonių plano įgyvendinimo 2018 m. ataskaita.

Akmenės raj. socialinių paslaugų namų korupcijos prevencijos programos priemonių plano įgyvendinimo 2017 m. ataskaita (.pdf)

Akmenės rajono socialinių paslaugų namų prevencijos programos 2019-2021 m. įgyvendinimo priemonių planas.

Akmenės rajono socialinių paslaugų namų korupcijos programa 2019-2021 m.

Akmenės rajono socialinių paslaugų namų korupcijos prevencijos tvarkos aprašas (.pdf)

Akmenės rajono socialinių paslaugų namų korupcijos prevencijos komisijos sudarymas ir jos darbo reglamento patvirtinimas (.pdf)

Akmenės rajono socialinių paslaugų namų 2017-2019 metų korupcijos prevencijos programa bei priemonių planas (.pdf)

X