Finansinių ataskaitų rinkiniai

 
 
 
 
 
 
 

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2019 m. birželio 30 d. duomenis
Finansinės būklės ataskaita pagal 2019 m. birželio 30 d. duomenis
Sutrumpintas aiškinamasis raštas 2019 m. birželio 30d.

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2019 m. kovo 31 d. duomenis
Finansinės būklės ataskaita pagal 2019 m. kovo 31 d. duomenis
Sutrumpintas aiškinamasis raštas prie 2019 m. I ketv. finansinių ataskaitų

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2018 m. gruodžio 31 d. duomenis
Finansinės būklės ataskaita pagal 2018 m. gruodžio 31 d. duomenis
2018 m.  finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

Veiklos rezultatų ataskaita 2018 m. rugsėjo 30 d..pdf
Finansinės būklės ataskaita 2018 m. rugsėjo 30 d..pdf
Aiškinamasis raštas prie biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataska.pdf

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2018 m. birželio 30 d. duomen.pdf
Finansinės būklės ataskaita pagal 2018 m. birželio 30 d. duomen.pdf
Aiškinamasis raštas prie 2018 m. II ketvirčio tarpinių finansin.pdf

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2018 m. kovo 31 d. duomenis.pdf
Finansinės būklės ataskaita pagal 2018 m. kovo 31 d. duomenis.pdf
Aiškinamasis raštas prie 2018 m. I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio.pdf

2017 m. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas.
2017 m. finansinės būklės ataskaita
2017 m. veiklos rezultatų ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2017.09.30d. (pdf)
Sutrumpintas aiškinamasis raštas prie 2017 III ketvirčio (pdf)
Finansinės būklės ataskaita 2017.09.30d. (pdf)

Finansinės būklės ataskaita (.pdf)
Veiklos rezultatų ataskaita (.pdf)
Sutrumpintas aiškinamasis raštas (.pdf)

Finansinės būklės ataskaitų rinkinys už 2017 metus (.pdf)
Finansinės būklės ataskaitų rinkinys už 2016 metus (.pdf)

 

X