Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

 
 
 
 
 
 

Mokėtinų ir gautinų sumų 2019 m. birželio 30 d. ataskaita
​Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2019 m. birželio 30 d. ataskaitos
Aiškinamasis raštas prie biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų 2019 m. birželio 30 d.

Mokėtinų ir gautinų sumų 2019 m. kovo 31 d. ataskaita
​Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2019 m. kovo 31 d. ataskaita
Aiškinamasis raštas prie biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų 2019 m. kovo 31 d.

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2018 m. gruodžio 31 d.
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2018 m. gruodžio 31 d.
Aiškinamasis raštas prie biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų 2018 m. gruodžio 31 d.

Mokėtinų ir gautinų sumų 2018 m. rugsėjo 30 d. ataskaita.pdf
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m. rugsėjo 30 d. ataskait.pdf
Sutrumpintas aiškinamasis raštas III ketvirčio.pdf

Mokėtinų ir gautinų sumų 2018 m. birželio 30 d. ataskaita.pdf
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m. birželio 30 d. ataskai.pdf
Aiškinimasis raštas prie 2018 m. birželio 30 d. ataskaitų.pdf

Mokėtinų ir gautinų sumų 2018 m. kovo 31 d. ataskaita.pdf
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m. kovo 31 d. ataskaita.pdf
Aiškinamasis raštas prie biužeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų.pdf

2017 m. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
2017 m. mokėtinų ir gautų sumų ataskaita

Aiškinamasis raštas 2017.09.30d. (pdf)
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2017.09.30d. (pdf)
Mokėtinų, gautinų sumų ataskaita 2017.09.30d. (pdf)

2017.06 aiškinamasis raštas (.pdf)
2017.06 ataskaita (.pdf)
Mokėtinų - gautinų sumų ataskaita (.pdf)

X