Projektai

Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Akmenės rajono savivaldybėje

„Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Akmenės rajono savivaldybėje“ Nr. 0.8.1.1-CPVA-R-407-61-0003

Projektu siekiama prisidėti prie socialinių paslaugų prieinamumo pagerinimo Akmenės rajono savivaldybėje, plėtojant socialinių paslaugų infrastruktūrą ir įkuriant Dienos centrą (Nepriklausomybės al. 15A, Naujoji Akmenė).

Projekto „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Akmenės rajono savivaldybėje“ įgyvendinimo metu Naujoje Akmenėje atlikus kapitalinį pastato remontą, bus įkurtas Dienos centras (33 vietos socialinių paslaugų gavėjams, adresu: Nepriklausomybės al. 15A, Naujoji Akmenė), padidintas socialinių paslaugų prieinamumas suaugusiems neįgaliems asmenims (išskyrus turinčius proto ir (ar) psichikos negalią).  Dienos centre bus teikiamos socialinės priežiūros paslaugos, siekiant padidinti tiek neįgaliųjų, tiek juos prižiūrinčių asmenų integraciją į visuomenę.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.

X