Projektai

„Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“ (Nr.08.4.1-ESFA-V-421-01-0001) 2019.05.21

2019 m. Akmenės rajono socialinių paslaugų namai dalyvauja projekte: „SOCIALINIŲ PASLAUGŲ KOKYBĖS GERINIMAS, TAIKANT EQUASS KOKYBĖS SISTEMĄ“

Įstaiga buvo pateikusi paraišką dėl dalyvavimo  Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamame projekte „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“ (Nr. 08.4.1-ESFA-V-421-01-0001), kurį įgyvendina VšĮ Valakupių reabilitacijos centras. Paraiška buvo pripažinta finansuotina. Akmenės rajono socialinių paslaugų namai prisijungė prie pilotinės EQUASS diegimo  komandos ir pradėjo naują, pilną naujovių EQUASS 2019m. diegimo kelią, gerinant  socialinių paslaugų kokybę socialinių paslaugų namuose.

Projekto koordinatorė: direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams Marina Čiapienė

Projekto veiklos:

  • Įstaigų koordinatorių mokymai. Mokymai vyko 2019 m. vasario 18-20 d. Teisingumo ministerijos konferencijų salėje, Vilniuje.
  • Įstaigų vadovų mokymai. Mokymai vyko 2019 m. vasario 7 d. ir 28 d. VšĮ Valakampių reabilitacijos centre.
  • Projekto pristatymas įstaigos darbuotojams: EQUASS konsultantės  Giedrės Martinaitienės pristatymas 2019 m. vasario 26 d. Akmenės rajono socialinių paslaugų namuose.
  • Įstaigų darbuotojų mokymai.
  • Įstaigos vidaus auditas
  • Įstaigos išorės auditas
X