Dienos centro veikla

AKMENĖS RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ NAMŲ DIENOS CENTRAS NETRUKUS PRADĖS SAVO VEIKLĄ 2019.08.06

Naujojoje  Akmenėje trūksta pritaikytos infrastruktūros socialinių paslaugų teikimui, nebuvo Dienos centro skirto suaugusiems bei senyvo amžiaus neįgaliems asmenims su negalia (išskyrus turinčius proto ir (ar) psichikos negalią), todėl  Akmenės rajono savivaldybė patikėjo Akmenės rajono socialinių paslaugų namams įgyvendinti statybinį projektą „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Akmenės rajono savivaldybėje“. Už projekto įgyvendinimą atsakingos Akmenės rajono socialinių paslaugų namų vadybos konsultantė Berta Andriuškienė bei ūkio dalies vadovė Lina Bauer.

2017 m. balandžio 25 d. Akmenės rajono socialinių paslaugų namai pasirašė finansavimo sutartį Nr.08.1.1-CPVA-R-407-61-0003 su VšĮ Centrine projektų valdymo agentūra. Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.  Sėkmingai atlikti bei užbaigti pastato kapitalinio remonto darbai su rangovu iš Šiaulių UAB „Eirta“.

Dienos centre įkurtos 33 vietos socialinių paslaugų gavėjams. Jas teiks bei neįgalių asmenų užimtumą organizuos socialinis darbuotojas, veikloje taip pat numatomas nevyriausybinių organizacijų bei savanorių dalyvavimas. Dienos centre numatoma organizuoti ir teikti socialinės priežiūros bei sociokultūrines paslaugas neįgaliems asmenims, siekiant palaikyti ir atstatyti neįgalių asmenų savarankiškumą atliekant įvairias visuomeniniame ar asmeniniame gyvenime reikalingas funkcijas, padidinti integraciją į visuomenę, skatinti savirealizaciją ir sumažinti jų socialinę atskirtį.

Dienos centre bus organizuojamos meninės, socialinės pažintinės veiklos, palaikomas neįgaliųjų asmenų fizinis ir emocinis balansas, aktyvinami darbiniai, meniniai ir socialinės aplinkos pažinimo gebėjimai.

Dienos centro veiklos pradžia numatoma rugsėjo mėn.

X