Asmeninė pagalba

Akmenės rajono socialinių paslaugų namai nuo 2021 m. spalio mėnesio teikia asmeninės pagalbos paslaugas!

Kas yra asmeninė pagalba?

Asmeninę pagalbą teikia asmeninis asistentas. Tai gali būti pagalba namuose ar viešojoje erdvėje. Pavyzdžiui, toks asistentas gali padėti pasirūpinti asmens higiena, maistu, padėti nuvykti į reikiamą vietą, pagelbėti bendrauti, tvarkyti finansinius išteklius, orientuotis aplinkoje, organizuoti laisvalaikį ir poilsį, palydėti ir padėti nuvykti į darbo pokalbį, surasti tinkamą transporto priemonę, padėti judėti ten, kur nėra pritaikyta aplinka. Svarbiausias asmeninio asistento uždavinys – ne atlikti veiksmus už neįgalųjį, o atlikti kartu su juo. 

Pagrindiniai faktai apie asmeninę pagalbą

Asmeninę pagalbą gali gauti visi neįgalieji, kuriems šis poreikis bus nustatytas, neatsižvelgiant į amžių, negalios sunkumą ar pobūdį.

Tokios pagalbos poreikį 1 metams nustato socialiniai darbuotojai pagal socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatytą tvarką. Asmeninę pagalbą teikia savivaldybės paskirta įstaiga ar konkurso būdu atrinktas asmeninės pagalbos teikėjas. Neįgalusis taip pat turi teisę siūlyti savo asmeninį asistentą, atitinka jo poreikius ir kuris su neįgaliuoju nėra susijęs artimais giminystės ryšiais. Asmeninis asistentas, prieš pradėdamas teikti pagalbą, turi išklausyti įžanginius individualaus priežiūros personalo mokymus.

Nustačius asmeninės pagalbos poreikį, mokėjimo už ją dydis kiekvienam asmeniui bus nustatomas individualiai, įvertinus jo finansines galimybes.

Bendra taisyklė – mokesčio už asmeninę pagalbą dydis negali viršyti 20 proc. asmeninės pagalbos teikimo išlaidų dydžio ir negali būti didesnis negu 20 proc. asmens pajamų, nustatytų ir apskaičiuojamų  vadovaujantis Socia­linių paslaugų įstatymo 30 straipsniu. Asmeniui, kurio pajamos mažesnės negu 2 valstybės remiamų pajamų (VRP) dydžiai, t. y. 258 eurai, asmeninė pagalba teikiama nemokamai.

Prašymas dėl asmeninės pagalbos yra teikiamas asmens gyvenamosios vietos seniūnijai. Prašymą pateikti gali:

  1. asmuo, pageidaujantis gauti asmeninę pagalbą;
  2. asmens tėvai, įtėviai ar globėjai (rūpintojai), ar vaikai (įvaikiai);
  3. asmens įgaliotas atstovas.

Dėl Prašymo užpildymo ir reikalingų dokumentų pateikimo asmenį konsultuoja seniūnijų socialiniai darbuotojai. Informaciją teikia Socialinių paslaugų namų darbuotojai tel. (8 425) 56125 darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val. penktadieniais nuo 8.00 val. iki 15.45 val.  (pietų pertrauka nuo 12.00-12.45), Socialinės paramos skyriaus Paslaugų poskyrio socialinė darbuotoja konsultantė Janė Vaitkevičienė, tel. (8 425) 59783.

X