Dienos socialinė globa

Asmenims, norintiems gauti dienos socialinės globos asmens namuose paslaugas

Norint gauti socialinės globos asmens namuose paslaugas kreiptis į asmens gyvenamosios vietos seniūnijos socialinio darbo organizatorius:

Akmenės seniūnijos socialinio darbo organizatorė Viginta Stonienė,
tel. (8 425) 5 92 09
Kruopių seniūnijos socialinio darbo organizatorė Asta Skiriuvienė,
 tel. (8 425) 4 37 36
Papilės seniūnijos socialinio darbo organizatorė Jolanta Irnienė, 
tel. (8 425) 3 26 91
Ventos seniūnijos socialinio darbo organizatorė Liudvina Byčienė,
tel. (8 425) 59 786
Naujosios Akmenės miesto seniūnijos socialinio darbo organizatorė Ginta Sutkienė, tel. (8 425) 59 622
Naujosios Akmenės kaimiškosios seniūnijos socialinio darbo organizatorė Airida Čerpienė,
 tel. (8 425) 59 627
 
Atvykus užpildyti prašymą – paraišką socialinės globos asmens namuose paslaugoms gauti bei pateikti šiuos dokumentus:
 
1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
2. Neįgaliojo pažymėjimo kopiją;
3. Pažymos kopiją apie nustatytą specialųjį nuolatinės slaugos poreikį (forma SPS-1), išduotą Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos;
4. Pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą;
5. Asmens sveikatos priežiūros įstaigos medicininės komisijos užpildytą medicinos dokumentų išrašą (F027/a).
 
Dienos socialinės globos asmens namuose paslaugos:
 
 • informavimas ir konsultavimas;
 • tarpininkavimas ir atstovavimas;
 • pagalba sprendžiant asmens problemas;
 • maitinimo organizavimas;
 • pagalba buityje ir namų ruošoje;
 • asmens higienos paslaugų organizavimas;
 • sveikatos priežiūros organizavimas;
 • ūkio darbai;
 • kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas;
kitos paslaugos.
 
Slaugos paslaugos asmens namuose teikiamos nemokamai.
Slaugos paslaugos:
 
 • konsultavimas sveikatos priežiūros paslaugų teikimo klausimais;
 • medikamentų vartojimas (asmens aprūpinimas medikamentais ir kitomis priemonėmis);
 • organizmo sistemų veiklos matavimas;
 • asmens higienos paslaugos;
 • pragulų profilaktika;
 • kitos slaugos procedūros;
 • masažo paslauga;
 • kineziterapijos paslauga.
 
Dienos socialinės globos asmens namuose paslaugos vykdytojas:
 
Akmenės rajono socialinių paslaugų namai
Respublikos g. 28, Naujoji Akmenė, LT-85154
Tel. (8 425) 56125,
faks. (8 425) 56125
www.akmenespn.lt
 
Socialinė darbuotoja Jovita Jonušienė
Mob. +37060130485
X