Naujienos

Adventas 2021.12.10

Iš smagių ir trankių dainų dainavimo perėjimo į ramybės advento laikotarpį! I pranašų žvakę uždegėmė per mišias su vikaru Justinu. II Advento savaite, visi kartu su giesmėmis ir dainomis uždegėme jau Betliejaus žvakę.

X