Naujienos

Akmenės rajono socialinių paslaugų namai įvertinti! 2020.12.08

2020 metų gruodžio 4 dieną Akmenės rajono socialinių paslaugų namus pasiekė puiki žinia - įstaigai suteiktas Europos socialinių paslaugų kokybės užtikrinimo sistemos EQUASS Assurance ženklas. Gautas EQUASS Assurance įvertinimas rodo, kad įstaiga atitinka visus keliamus kokybės sistemos reikalavimus ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos paslaugoms. Suteiktas įvertinimas skatina įstaigą ir toliau tobulėti, analizuoti savo tolimesnę veiklą, siekti dar geresnių rezultatų. Siekiant gauto įvertinimo padarytas didelis darbas aptariant įstaigos veiklos kryptis, siekiant kuo didesnio gyventojų įgalinimo jiems svarbiais gyvenimo klausimais. Ypač didelis darbuotojų įnašas rengiant tvarkas,  siekiant rezultatų - rodo didelį susitelkimą, komandinį darbą ir supratimą, kad yra ir bus teikiamos kokybiškos paslaugos, atitinkančios kokybės standartus.

 

 

 

X