Naujienos

Gyventojų taryba 2022.11.16

Šiandien Akmenės rajono socialinių paslaugų namų salėje vyko didelis šurmulys, visi susirinko į gyventojų susirinkimą. Susirinkimo metu gyventojų tarybos pirmininkas Albinas Bazaras supažindino visus su 2021-2022 metų veiklos ataskaitą. Taryba dalyvavo sprendžiant: gyventojų maitinimo problemas, padėjo spręsti problemas susijusias su įstaigos vidinėmis tvarkos taisyklėmis ir kt.
Įstaigos administracija padėkojo 2021- 2022 metų kadencijos tarybos nariams, kurie aukojo savo laiką prisidedant prie gyvenimo kokybės gerinimo šiuose namuose.
Padėkos žodis tartas: pirmininkui Albinui Bazarui, pirmininko pavaduotojai Stefanijai Tarvainienei, tarybos nariams Alvydui Kvaukai, Brigitai Jokubauskienei, Juozapui Paliekiui bei Bronislavai Kaminskienei. Po padėkos žodžių buvo renkama naujoji gyventojų taryba. Gyventojų siūlymu ir sprendimu buvo išrinkti nauji nariai: Stasys Gadeikis, Janina Gasiūnienė, Vincenta Mačiulytė. Antrai kadencijai perrinkti: Albinas Bazaras, Brigita Jokubauskienė bei Stefanija Tarvainienei.
Linkime stiprybės, kantrybės bei produktyvaus darbo Socialinių paslaugų namų bendruomenės naudai.
X