Naujienos

Naujoji darbo taryba 2021.08.16

Rugpjūčio 9 dieną Akmenės rajono socialinių paslaugų namuose vyko visuotinis gyventojų susirinkimas, kuriame vienas iš svarstomų klausimų buvo - naujos gyventojų tarybos rinkimai. Į gyventojų tarybą vienbalsiai buvo išrinkti - Stefanija Tarvainienė, Bronislava Kaminskienė, Brigita Jokubauskienė, Alvydas Kvauka, Albinas Bazaras ir Juozapas Paliekis.
Šiandien vyko pirmasis naujosios gyventojų tarybos susirinkimas, kurio metu tarybos nariai pirmininku išrinko Albiną Bazarą ir jo pavaduotoją - Stefaniją Tarvainienę.
Sveikiname naująją gyventojų tarybą ir linkime sėkmingo gyventojų atstovavimo ir sklandaus darbo!
X