Naujienos

Sociokultūrinės veiklos 2021.09.03

Po ilgo laiko, dėl karantino apribojimų, Rugsėjo mėnesį pradedame atnaujindami projektą "Sociokultūrinių paslaugų plėtra Naujosios Akmenės mieste". Atnaujinamos įvairios veiklos ir užimtumas ne tik aktyviems, bet ir pasyviems įstaigos gyventojams.
O pradėjome nuo linksmiausio ir maloniausio užsiėmimo - Dainų dainavimo. Prisirinko pilna salė, kas dainavo, kas tik klausėsi, bet visi išėjo gerai nusiteikę ir pakiliom nuotaikom.
Antrą dieną, pasyvūs mūsų įstaigos gyventojai sugrįžo į vaikystę ir ramiai, lyjant lietui už lango, klausėsi sekamų pasakų.
X