Naujienos

Šv. Onos 2020.07.24

Šiandieną pradėjome Šventomis Mišiomis. Išpažinę nuodėmes, giedojome ir meldėmės už amžiną atilsį išėjusius. Visiems mūsų namų gyventojams ir darbuotojams meldėme sveikatos ir ramybės širdyse. Labai dėkojame talkininkavusiai Živilei Garbaliauskienei, kuri mums dovanojo širdžiai artimas giesmes, bei niekad mūsų nepamirštančiam vikarui Sigitui Valauskiui.

Po pietų, su savo artimiausiais kaimynais ir gerais draugais, „Akmenės Vilties“ nariais ir jų vadove turėjome gražų koncertą. Pasveikinę Onas ir apdovanoję jas gėlėmis, sužaidėme dar porą linksmų žaidimų. Po žaidimų atsikvėpėm ir grožėjomės nuostabiu vaikučių koncertu, kurį mums dovanojo Papilės kultūros namai. Dėkojame už smagų ir nuoširdų koncertą, kuris suvirpino ne vieną širdį.

X