Naujienos

Vasario 16 d. minėjimas 2018.02.16

Vasario 16-oji - tai didelė šventė, didi mūsų visų diena. Šiandien gimtadienį švenčia ne tik Lietuva, bet ir kiekvienas jos pilietis. Drąsiai ženkime į naują šimtmetį, džiaukimės laisve, branginkime ją ir tvirtinkime kasdieniais savo darbais!
Šią gražią popietę į svečius atvyko mišrus choras „Bočiai", kurių vadovas A. Milius ir liaudiškų šokių kolektyvas „Bočeliai", kurių vadovė B. Viktoravičiūtė, kurie mums padovanojo šiltą, jaukią, pilną dainų ir šokių popietę.

X