Darbuotojų kontaktai

Darbuotojų kontaktai

-
Direktorius


 

 

Aurelija Laurinaitienė
Direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams laikinai atliekanti direktoriaus pareigas

Tel. 8 425 56125

Mob. 8 607 75466

aurelija.laurinaitiene@akmenespn.lt

 

Virginija Dragūnienė
Vyr. slaugytoja – padalinio vadovė

Tel. 8 425 56125

Mob. 8 674 15437

virginija.draguniene@akmenespn.lt

Laura Rezgienė
Administratorė-sekretorė (laikinai nedirba)

Pavaduojanti Laura Norbutienė

Tel. 8 425 56125

info@akmenespn.lt

Berta Andriuškienė
Vadybos konsultantė-duomenų apsaugos pareigūnė (laikinai nedirba)

Pavaduojantis Ramutis Erleckis

Tel. 8 425 56125

ramutis.erleckis@akmenespn.lt

Rimvilė Gedgaudienė
Vyr. buhalterė

Tel. 8 425 56877

Mob. 8 607 81347

rimvile.gedgaudiene@akmenespn.lt 

Indra Ruseckaitė
Buhalterė

Tel. 8 425 56877

indra.ruseckaite@akmenespn.lt

Vilma Špokauskienė
Buhalterė

Tel. 8 425 56877

vilma.spokauskiene@akmenespn.lt

Lina Bauer
Ūkio dalies vadovė

Tel. 8 425 56125

Mob. 8 674 15488

lina.bauer@akmenespn.lt

Jolanta Leičiūnienė
Buities sektoriaus darbo organizatorė

Tel. 8 425 56125

Mob. 8 674 16831

jolanta.leiciuniene@akmenespn.lt

Jūratė Kasparaitė
Socialinės priežiūros paslaugų organizatorė-padalinio vadovė

Tel. 8 425 56125

Mob. 8 674 56510

jurate.kasparaite@akmenespn.lt


 

Irena Rožienė
Sandėlininkė

Tel. 8 425 56125

Mob. 8 645 92033

irena.roziene@akmenespn.lt

Daiva Mikulevič
Vyr. virėja - dietistė

Tel. 8 425 56125

daiva.mikulevic@akmenespn.lt

Gražina Griciutė
Roma Buivydienė
Silva Rimkuvienė
Kristina Ežerskytė

Socialinės darbuotojos

Tel. 8 425 56125

socialines.darbuotojos@akmenespn.lt

Jūratė Kasparaitė
Socialinė darbuotoja (integrali pagalba)

Mob. 8 674 56510

jurate.kasparaite@akmenespn.lt

 

Greta Vasiliauskienė

Socialinė darbuotoja užimtumui

Mob. 8 645 32044

uzimtumas@akmenespn.lt

Daiva Kvaukienė

Neįgaliųjų dienos užimtumo centro socialinių programų koordinatorė

dienoscentras@akmenespn.lt

Eglė Beniušienė

Vyriausioji specialistė

Tel. 8 425 56125

egle.beniusiene@akmenespn.lt

X