Priėmimo tvarka

Kaip Jūs galite pas mus apsigyventi ir gauti socialines paslaugas?

Asmuo, pageidaujantis gauti socialines paslaugas Socialinių paslaugų namuose, raštu kreipiasi į savo gyvenamosios vietos seniūniją. Prašyme nurodomos pageidavimo apsigyventi įstaigoje priežastys ir pateikiami motyvai. Teisę gauti socialinės globos paslaugas Socialinių paslaugų namuose turi asmenys, deklaravę gyvenamąją vietą Akmenės rajone ir jame nuolat gyvenantys ne mažiau kaip 5 metus, kuriems dėl objektyvių priežasčių nebegalima socialinių paslaugų teikti jų namuose arba tos paslaugos yra neefektyvios.

Teikiamų paslaugų apmokėjimas

Už Socialinių paslaugų namų kompleksiškai teikiamas trumpalaikės socialinės globos ir ilgalaikės socialinės globos paslaugas (maitinimas, būsto suteikimas, slauga ir globa, buitinės ir socialinio darbo paslaugos) paslaugų gavėjai moka 80 procentų asmens pajamų.  Tais atvejais, kai paslaugų gavėjas gauna slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją, 100 procentų šios kompensacijos skiriama mokėjimui už trumpalaikę ar ilgalaikę socialinę globą padengti.

Socialinių paslaugų namų teikiamos ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos paslaugų kainos:

Asmuo su sunkia negalia – 780,00 Eur
Senyvo amžiaus asmuo ir suaugęs asmuo su negalia – 700,00 Eur

X