Naujienos

Žolynių karalienė 2021.08.16

Akmenės rajono socialinių Paslaugų namai dalyvavo Naujosios Akmenės kultūros rūmų paskelbtoje žolynų lauko ekspozicijoje "Žolynų karalienė". Socialinių paslaugų namų bendruomenė eksponavo žolynų karalienės karūną, kurią kūrė visi kartu - ir gyventojai, ir darbuotojai. Kūrybos procese visi pajuto bendrystę, gerą nuotaiką.

Šventos mišios 2021.08.13

Šiandien, salėje buvo aukojamos šventos mišios skirtos Žolinių šventei. Mišias aukojo vikaras Justinas Palubinskas. Mišių metu buvo šventinamos gėlių puokštelės, kurias gyventojai, padedami socialinių darbuotojų, pasidarė patys. Po mišių gyventojai turėjo galimybę prie vaišių pabendrauti su naujuoju vikaru Justinu Palubinsku – gyventojams buvo įdomu iš kur jis kilęs, iš kokios parapijos atvykęs ir daug visokių kitokių klausimų sulaukė gerbiamas vikaras. Gyventojai liko patenkinti nuoširdžiu bendravimu su svečiu.

Svečiuose Anykščių socialinės globos namai 2021.08.12

Šiandien, rugpjūčio 12 dieną, sulaukėme nuostabių svečių kolegų iš Anykščių Socialinės Globos Namai . Turėjome nuostabią galimybę pasidalinti vieni su kitais gerąja patirtimi. Kolegoms iš Anykščių buvo aprodyti Akmenės rajono socialinių paslaugų namai ir Socialinių paslaugų namų Dienos centras. Susitikimas visai dienai įnešė į mūsų darbą pakilios, džiugios nuotaikos.
Džiaugiamės gražiu ir abiem pusėm naudingu bendradarbiavimu!

Asmeninio asistento realybė ir vizija 2021.08.06

Nuo 2019 m. Akmenės rajone teikiama asmeninio asistento paslauga neįgaliems darbingo amžiaus asmenims. Veiklos pradžia kėlė nerimo, nes buvo nežinios – kokios pagalbos asmenims reikia? Kiek jie turi motyvacijos rūpintis savo gyvenimu? Kaip susikurti santykius, kurie būtų pagrįsti pagarba? Kaip padaryti, kad būčiau tik pagalbininkė jų gyvenime, o ne darbų atlikėja?
Beieškant atsakymų į šiuos klausimus, net nepajutau, kaip atsirado tikslai ir įsipareigojimai, kaip bėgantis laikas tapo tų žmonių, tuo pačiu ir mano, istorija. Prabėgus beveik dvejiems veiklos metams, drąsiai galiu teigti, kad šiems žmonėms labiausiai reikalingas užimtumas ir bendravimas. Kiek gražių savybių ir talentų atsiskleidė darant rankdarbius, organizuojant išvykas. Kaip stiprėja žmonių tikslo siekimas, nes jie jaučia šalia pagalbininką, su kuriuo gali pasitarti, gauti pastiprinimą ar pagalbą.
Jei manęs kas paklaustų, ar susiduriu su problemomis, atsakyčiau, kad šitie žmonės praėjo skirtingas gyvenimo mokyklas, skiriasi jų patirtis, norai, skirtingas negalios lygis. Bet labai smagu, lyginant veiklos laiką, jausti, kaip kiekvienas savaip atsiskleidžia, savarankiškėja, atranda naujų veiklų ir pasiekia rezultatų, kuriais visada džiaugiamės.
Mano ateities vizija, kad asmeninio asistento pagalba būtų prieinama kiekvienam jos stokojančiam, kad vienatvės ir vienišumo šešėliai netemdytų šių žmonių pasaulio, kad jie turėtų norą kurti, dalintis patirtimi, bendrauti.
Kiekvienas klientas, gaunantis asmeninio asistento paslaugas, lanko ir Akmenės rajono socialinių paslaugų namų neįgaliųjų dienos užimtumo centrą. Buvimas kolektyve padeda atsiskleisti kūrybinėms galioms, talentams, kiekvienas jaučiasi reikalingas ir svarbus. Svajonės tampa realybe, atsiranda prasmė, tik svarbiausia užtikrinti paslaugos tęstinumą ir padaryti taip, kad neįgalusis jaustų tvirtesnę pagalbininko ranką.
Ateities perspektyva – stiprinti asmeninio asistento paslaugą, kryptingai padedant rajono neįgaliesiems, aptariant rezultatus, dalinantis gerąja patirtimi.
Akmenės rajono socialinių paslaugų namų
asmeninė asistentė Laima Jasutienė

Oninės 2021.07.26

Liepos 26 dieną Akmenės rajono socialinių paslaugų namuose vyko ONINIŲ šventė. Gražiausiais sveikinimais, eilėmis, gėlių puokštėmis ir dainomis buvo pasveikintos ir pagerbtos Onutės – mūsų namų gyventojos. Šventėje gražiausias dainas joms dovanojo kapela "Berželis" ir mūsų namų bendruomenės kolektyvas.
Šiltas oras, gera nuotaika, nuostabi muzika, džiugino gyventojų širdis.

Svečiuose ugniagesiai 2021.07.22

Šiandien svečiuose Akmenės priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba.
Antra diena pilna įspūdžių, naujos informacijos ir patirties. Šiandien Akmenės priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba atvyko parodyti savo tarnybines mašinas, pademonstravo ir paaiškino savo, kaip gaisrininkų, darbą. Visi likome sužavėti, gyventojai negailėjo plojimų, gerų žodžių mūsų gaisrininkams. Tikimės, kad susitiksime dar ne kartą! Ačiū už šiandien ir už Jūsų tarnybą.
P.s. Viena iš nuotraukų daryta iš 6 aukšto, dėka gaisrininko, kuris per vaizdo įrašą, užlipo tokio aukščio kopėčiomis.
Atgal 1 2 3 4 5 6 ... 41 Pirmyn
X